Základní škola Vsetín, SychrovPo stopách Židů ve Vsetíně v období II.světové války

a


"Po stopách židů ve Vsetíně za druhé světové války a v době holocaustu "
se symbolicky vydali žáci 8.-9. tříd v rámci programu „Vyznám se...“, který byl součástí mnoha akcí
v rámci týdne židovské kultury ve Vsetíně,
který pořádá Dům kultury Vsetín a Město Vsetín od 24. do 28.ledna 2011.

a

Na projektu Po stopách židů ve Vsetíně se podílela i Základní škola Vsetín Sychrov, která vyhlásila soutěžní klání pod záštitou paní starostky Ivety Táborské už před půl rokem. V úterý 25.1.2011 měli žáci možnost ukázat, jak se připravili a kolik vědomostí při pátrání po vsetínských židech, ale i událostech II.světové války na Vsetíně nabyli.
Program v kině Vatra byl pestrý. Nejprve soutěž, poté dokumentární film o paní Ilse Reiner Eichnerové, rodačce ze Vsetína židovské národnosti, která holocaust naštěstí přežila. V roce 2006 vydala v Americe, kde dnes žije, knihu, která obsahuje její deník z doby, kdy ještě pobývala ve Vsetíně a v Růžďce a autentické dokumenty z let 1939-1945.
Kniha v českém jazyce vyšla díky paní Evě Žárské v roce 2008. Poté následovala příjemná beseda s paní Evou Žárskou, pamětnicí II. světové války a přítelkyní paní Ilsy.

a
a
a
a


Soutěžní klání žáků 9.tříd bylo velmi vyrovnané a porota ve složení: paní Eva Žárská, Mgr. Hana Jabůrková, historička Muzea regionu Valašsko a Mgr. Ondřej Sláma za Společnost pro komunitní práci Vsetín, spokojeně konstatovala, že mladé lidi toto téma oslovilo a snad i zaujalo. Také diváci byli vtaženi do akce a spontánně reagovali, spolupracovali a krátce si sami zasoutěžili. Vítězné družstvo ve složení Daniela Daňová. František Šumšala a Lenka Hurtová je ze ZŠ Vsetín, Sychrov,
na krásném druhém místě jsou žáci ze ZŠ Vsetín, Rokytnice a další tým ze ZŠ Vsetín, Sychrov.


Všichni soutěžící podali vynikající výkony, když v základních otázkách zazněla pouze jediná nesprávná odpověď, proto byly rozhodující tzv. doplňující otázky, které všechny soutěžící přinutily k jasnému vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, což jak všichni víme, nebývá ani pro dospělé lidi jednoduché.a
Ceny vítězům slavnostně předala paní starostka Iveta Táborská, ředitel Domu kultury Ing. Milan Kostelník a paní Eva Žárská.

Diváci odcházeli z kina viditelně spokojeni a snad i obohaceni o nové poznatky
o svém městě i o historii období II. světové války.


fotoreportáž...

a
a
a
a
a
a
a
a
paní Eva Žárská...
a
a
paní starostka Iveta Táborská
a
předávání cen....
a
a
a

vítězové se svými cenami....
Daniela Daňová, František Šumšala, Lenka Hurtová

soutěžní otázky- zde !

foto p.Zd.Holoubek


obal knihy "Očima dítěte" a vzkaz paní Ilsy v knize věnované vsetínské knihovně

a
avloženo 26.1.2011
šev